Polityka prywatności

Korzystając ze stron naszego sklepu internetowego, akceptujesz zasady naszej polityki prywatności, opisane na tej stronie.

Dane osobowe

W czasie korzystania z naszego sklepu internetowego możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych :

  • W przypadku rozpoczynania subskrypcji naszego newslettera konieczne będzie podanie tylko adresu e-mail
  • Pełne dane będą konieczne w przypadku rejestracji (zakładania konta) w sklepie – konieczne w celu realizacji ewentualnych zamówień, może być także niezbędne w celu skorzystania z niektórych promocji czy rabatów
  • Pełne dane osobowe będziesz musiał(a) podać w przypadku składania zamówienia w naszym sklepie (o ile wcześniej nie zarejestrowałeś własnego konta, w tym przypadku dane do zamówienia zostaną pobrane z tego konta) – będą one niezbędne w celu jego realizacji

Niepodanie wymaganych danych spowoduje niemożność dokonania czynności, których dotyczyły. Pamiętaj ! Zawsze masz prawo do zmiany swoich danych lub usunięcia z naszej bazy.

Dane osobowe, podawane przez naszych Klientów w częściach sklepu, pozwalających na interakcję z użytkownikiem (np. fora, opinie o produktach) są widoczne jawnie dla wszystkich czytających te strony sklepu. Nie mamy żadnej możliwości filtrowania ich i zabezpieczania przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez podmioty trzecie.

Administratorem Państwa danych jest firma „Wilamowski” – Piotr Wilamowski z siedzibą w Warszawie, ul. Kiermaszowa 8a ,01-364 Warszawa.
Jeśli te informacje są danymi osobowymi (a nie danymi firmowymi) to przysługuje Państwu:
prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
podjęcia działań przed zawarciem, zawarcia i zrealizowania umowy na dostawę produktów oraz świadczenie usług na rzecz Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych ze zrealizowanymi świadczeniami (zgodnie z art.6 ust. 1 lit b i f RODO),
ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b i f RODO)
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom zajmującym się obsługą prawną Administratora, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
– istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
– przez czas niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych (o ile taka umowa została zawarta).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Newsletter

Część sklepu, odpowiedzialna za rejestrację subskrypcji newslettera i wyrejestrowywanie z niej, jest odpowiednio zabezpieczona, tak aby nie było możliwości nieuprawnionego jej wykorzystania (zapisania/wypisania osoby, która tego nie chce). Każdą taką operację trzeba potwierdzić poprzez uruchomienie przesłanego e-mailem specjalnie zabezpieczonego linku. Dokładamy wszelkich starań, aby nie było możliwości użycia skryptu w innym celu niż to zostało zamierzone.

Odpowiedzialność właściciela sklepu

Nie bierzemy odpowiedzialności za reklamy serwisów i usług, oferowanych przez podmioty trzecie, ewentualnie pojawiające się w naszym serwisie. Przykładamy dużą wagę do ich wiarygodności, ale nie zwalnia to od uważnego ich czytania i ostrożnego korzystania z nich.

Treści i opinie, wyrażane w sklepie przez osoby odwiedzające go, pozostają ich własnością. Nie bierzemy za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności, nie identyfikujemy się z nimi. Nie zawsze są one zgodne z naszymi poglądami i opiniami.

Zastrzeżenia

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie.